Top categories
Menü


E-İhracat Nedir ? Nasıl Yapılır ?

E-İhracat Nedir? Nasıl Yapılır? E-İhracat Hakkında Her Şey!

Sınırötesi E-Ticareti Anlamak: E-İhracat Nedir? E-İhracat Hakkında Her Şey!

Üreticiden direkt alınabilen ve tüketiciye direkt aktarılabilen ürünler ve böylece zaman ve maliyet kaybının minimuma indirilebilmesi, satış alanının tüm dünyaya yayılması, her kategoride binlerce farklı seçeneğin sunulabiliyor oluşu e-ihracatı daha uzun yıllar gündemde tutacak gibi görünüyor. Peki, tam olarak e-ihracat nedir? E-ihracat nasıl yapılır? Tıpkı diğer ticaret platformlarında olduğu gibi bu ticaret şekli için de hem yerel hem global anlamda e-ihracat platformu benzeri oluşumlar var mıdır? Bu oluşumların e-ihracat yapan ya da yapmak isteyenlere sunduğu faydalar nelerdir? E-ihracat nedir sorusu temelinde tüm bu soruların cevaplarına ve daha fazlasına e-ihracat rehberi niteliğindeki bu yazımızın devamına göz atarak ulaşabilirsiniz.

E-İhracat Nedir? E-ihracat hakkında her şey!

E-ihracat nedir sorusuna kavramsal olarak sınırötesi e-ticaret olarak cevap verilebilir. İletişim çağında yaşadığımız aşikâr. Dijitalleşmenin de desteği ile artık ülkeler bir şehir, dünya bir ülke haline dönüşmektedir. Bakış açısı olarak değerlendirmek gerekirse, günümüzde artık dünyadaki ülkeler giderek iç içe girmekte, hem kültürel olarak hem de tüketici alışkanlıkları olarak birçok konuda yakınsamaktadır. ABD’de trend olan bir konu internet sayesinde çok hızlı bir şekilde yayılmakta ve dünyanın diğer ucundaki tüketicilerde de talep oluşturmaktadır.

Dolayısıyla ülkelerarası sınırlar zamanla zihinlerde silinmekte ve tek dünya, tek ülke, tek kültür haline gelmektedir. Tabi bu süreçte bölgesel kültürler de göz ardı edilemez. Kültürel yakınsama tabi ki çok uzun yıllar alacaktır. E-ihracatta da ne kadar kültürlerarası yakınsama görünse de “Küresel düşün, yerel hareket et!” mantığı burada da kendini göstermektedir. Dünya genelinde e-ticaret hacmi hızla artmaktadır. Günümüz itibariyle 2 trilyon ABD Dolarının üzerinde olan pazar hacmi sadece iki yıl içerisinde %50’ye yakın artış gösterecektir. Büyüyen pazarda en büyük kaldıraç etkisi e-ihracat sayesinde olacaktır.

E-ihracat nedir sorusunda farklı bir açıdan bakalım. E-ihracat, Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamında yapılan mikro ihracat kuralları çerçevesinde yapılan sınırötesi e-ticarettir. ETGB kapsamında ihracat yapabilmek için ilgili gönderinin ağırlık olarak 150 kg, değer olarak toplam 7.500 EURO altında olması gerekir. Nasıl ki, Türkiye’de faaliyet gösteren web sitesi İstanbul’dan veya başka bir şehirden Van’a, Ankara’ya ürün gönderiyorsa, aynı şekilde artık ETGB sayesinde Almanya’nın Hans’ına, Amerika’nın Jon’una da ürün göndermek çok kolay hale gelmiştir. Geleneksel ihracat yönteminde işletmelerin öncelikle ilgili pazarlarda distribütör veya işbirliği yapabilecekleri firmaları araştırmaları, bulmaları ve onlarla işbirliği süreçleri yapmaları gerekir. Ayrıca, belirtilen firmaları bulsalar dahi ihracat sürecinde ihracat beyannamesi açmaları, çeki listeleri düzenlemeleri vb. gibi operasyonel süreçlere katlanırlar.

Diğer taraftan gümrükleme işlemlerinde açılan her beyanname için ek masraflar ödemekle yükümlüdürler. Dolayısıyla hem operasyonel olarak hem de maliyet anlamında işletmelere birçok yük düşerken, e-ihracat’ta bu gibi masraflara katlanmazsınız. Şöyle ki; ETGB lisansı olan lojistik firmaları ile çalışacağınız için yukarıda belirtilen bütün işlemler ilgili lojistik firması tarafından yürütülecek ve mikro ihracatını çok kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştireceksiniz. Tüm bunlar bir araya geldiğinde e-ihracat nedir sorusuna tam olarak cevap verilebilir!

E-İhracat Tam Olarak Ne Anlama Geliyor?

E-ihracat nedir sorusuna daha geniş perspektiften bakalım! Bu kavramı kısaca “sınırötesi e-ticaret” olarak tanımlamak mümkün. Daha detaylı bir biçimde açıklamak gerekirse; “Online kanallar aracılığıyla yurt dışından almış olduğunuz siparişleri, müşterilerinize mikro ihracat kuralları dahilinde ulaştırmak.” şeklinde düşünebilirsiniz. Bu noktada “Yerel düşün, global hareket et!” görüşü tıpkı diğer ticaret yöntemlerinde olduğu gibi e-ihracatta da geçerli hâle geliyor. Sağlıklı bir şekilde e-ihracat işini sürdürebilmek için yerel ticarette geçerli olan detayları bilmek, ihracat mevzuatına temel düzeyde de olsa hâkim olmak ve aynı zamanda küresel bakış açısıyla düşünebilmek gerekiyor. Böylece herhangi bir sınır kalmadan çok daha geniş bir kitleye ulaşabilir, kârınızı artırarak işinizi büyütebilirsiniz. Bu çerçevede tam olarak e-ihracat nedir sorusunun cevabı daha net anlaşılacaktır!

Mikro İhracat Nedir?

E-ihracat nedir diye sorulduğunda hemen mikro ihracat akla gelir. Mikro ihracat, Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) kapsamında yapılan bir ihracat türüdür. Buna göre, ETGB kapsamında yurt dışına yapılan KDV’siz satış tutarı 7.500 Euro’yu geçmemelidir. Yani Ekonomi Bakanlığı’nın kabul ettiği mikro ihracat üst limiti 7.500 Euro’dur. Ayrıca, satılan ürünün ağırlığı 150 kilogramı aşmamalıdır. Bu tür satış uygulaması, genel olarak “mikro ihracat” olarak tanımlanır.

Satış tutarı 7.500 Euro’yu ve ağırlığı 150 kilogramı geçerse normal gümrük beyannamesi düzenlenmesi gerekir. ETGB ücretsizken, normal beyanname ücrete tabidir. Mikro ihracat uygulamaları ile yurt dışına ürün satışlarında KDV’siz fatura düzenlenmelidir. Mikro ihracat ile yapılan satışların gönderileri, ülke dışına sadece ETGB ile çıkarılabilir. Tamamen ücretsiz olan ETGB, gümrük müşavirlerine ihtiyaç olmadan dijital ortamda düzenlenebilir. ETGB, dış ticarette gereken birçok belgeyi ortadan kaldırmıştır. Bu sebeple mikro ihracat süreçlerini hızlandıran bir beyandır.

E-Ticaret Gümrük Beyanı Nedir?

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB), ithalat ve ihracat yapan firmalar için sadece yetkilendirilmiş taşıyıcı firmalar veya operatörler tarafından dijital ortamda düzenlenen bir belgedir. ETGB rejimine konu eşya veya ürünün tutarı 7500 Euro ve ağırlığı 150 kilogramı aşmamalıdır. Bu şartları taşıyan ürünlerin ihracatına “hızlandırılmış ihracat”, “mikro ihracat” veya “ETGB” adı verilir.

ETGB, Gümrük Müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanır ve Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sistemine aktarılır. ETGB çıktıları ile KDV iadesi talebinde bulunulabilir. Gümrük müşavirleri tarafından düzenlenemez. Taşıyıcı firmalar, ürünleri teslim aldıktan sonra kısa süre içinde yasal işlemleri bitirerek, gönderici firmaya ETGB evraklarını mail yoluyla iletir.

Tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takibi ve sonuçlandırılmasından yetkili taşıyıcı firmalar sorumludur. Bu işlemler için gümrük müşavirliği bedeli, ambar ücreti ve İhracatçılar Birliği ücreti gibi maliyetler çıkarılmaz. ETGB düzenleme yetkisi olan PTS, DHL, UPS ve TNT gibi kargo firmaları aracılığı ile mikro ihracat prosedürleri minimum seviyeye indirilebilir.

ETGB için taşıyıcı firmalar tarafından aşağıdaki belgeler talep edilir;

 • Dolaylı temsil yetki belgesi (İmza sirküleri fotokopisi ile)
 • İhracat bilgi formu
 • Fatura nüshaları (Türkçe, İngilizce)
 • Çeki listesi  (Packing List)

E-İhracatın Avantajları Nelerdir?

E-ihracat, son yılların online alışveriş trendlerinden en önemlisidir. Devlet teşvikleri ile popülaritesi giderek artan e-ihracat, markalara kısa sürede kâr ve değer sağlama kapasitesine sahiptir. Her şeyden önce döviz cinsinden para kazanılması hem ülkeye hem de şirkete bütün avantajlar sağlar. Bu sebeple e-ihracat nedir sorusuna cevap arayan firmaların sayısı oldukça fazladır.

Peki, e-ihracat avantajları nelerdir?

 • Geleneksel ihracata göre yatırım maliyetleri oldukça azdır.
 • Banka teminatına gerek yoktur; ödeme almak için online ödeme kuruluşları ile anlaşma yapılabilir.
 • Riskin minimize edildiği bir ticaret türüdür. Örneğin; geleneksel ihracatta konteynırlarda gönderilen ürünler herhangi bir sorunda milyonlarca lira zarar edilebilir. E-ticarette bu ve benzeri riskler en az sevidedir.
 • Geleneksel ticarete göre hedef pazara ulaşmak çok daha kolaydır. Dijital pazarlama teknikleri, derinlemesine pazar araştırması yapmaya ve bu pazarlara ulaşmaya imkan verir.
 • Mikro ihracat olduğu için ürünler için sertifika veya uyumluluk belgesi gibi prosedürler gerekmekz.
 • Ekonomik dalgalanmalardan en az düzeyde etkilenir; döviz girdisi bu tür dalgalanmaları faydaya dönüştürebilir.
 • Döviz kuru farkları, gelirleri katlayabilir. 2 TL’lin bir ürün 2 dolara satılınca yaklaşık 6 kat kâr edilebilir.
 • Devletin e-ihracat yapan firmalara destek ve teşvikleri vardır. Örneğin; vergi iadesinden sebebiyle KDV ödenmez. KDV oranı ne olursa olsun kâr olarak kazanca eklenir.
 • Dünyanın herhangi bir ülkesi hedef pazar olabilir. Pazar seçmek için firmanın yayılma politikası önceliklidir; diğer etkenler ikinci planda kalır.

E-İhracatın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nedir?

2023 yılında Türkiye’nin e-ticaret hedefi 350 milyar TL’dir. E-ihracatın bu hedef içindeki payı 70 milyar TL civarındadır. Türkiye’de e-ticaretin lokomotifi olabilecek kapasiteye sahip e-ihracat, ülkenin dijital dönüşümünün de tetikleyicisi olacaktır. E-ihracat, yabancı bir ülkeyle ticaret yapılması sebebiyle ülke ekonomisine döviz girdisi sağladığı için başlı başına bir ekonomik katkı mecrasıdır. İşletmeler, e-ihracat aracılığı ile kabuklarını kırabilir ve tıkanan iç pazardan dışa açılabilir. Böylece kendi kârlılıklarını artırırken, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlar.

İşletmelerin küresel bir oyuncu olması için ilk adım olan e-ihracat, yerli ürünlerin ihraç edilmesi için en pratik yollardan biridir. Dünyanın her yerine ürün gönderme imkanı olması, ülke için döviz miktarının artması demektir. İşletmelerin yurt dışı pazarlara açılması ile hem kendi işleri büyür hem ekosisteme ve ülke ekonomisine katkı sağlar. Türkiye’nin e-ticaret ve ihracat hedeflerine ulaşması için önemli bir potansiyel barındıran e-ihracat, önümüzdeki yılların en önemli ihracat aracı haline gelecek. Bu sebeple e-ihracat nedir sorusu daha fazla sorulacak!

Klasik İhracat ve E-ihracat Arasındaki Farklar Nelerdir?

Klasik veya diğer bir deyişle geleneksel ihracat, oldukça fazla sayıda katı kuraldan oluşuyor. Klasik ihracat; insan sağlığından ülke güvenliğine, ticaret hukukundan malî işlemlere kadar pek çok detayla bağlantılı olduğu için de bu kurallar bütününün her zaman var olması ve uygulanması gerekiyor. Bu da maliyetlerin ve süreçlerin uzaması gibi olumsuz etkenlere yol açabildiği için aradaki farklar genellikle e-ihracat lehine işliyor.

Klasik yani işletmeden işletmeye yapılan ihracatta satılan ürünün türünden satış tutarına, taşıma tercihinden gönderildiği ülkeye ve daha pek çok detaya dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde gönderinizin yaşanan eksikliklerden ya da hatalardan kaynaklı karşı tarafa gecikmeli ulaşması veya teslim edilememesi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ancak e-ihracatta işletmeden işletmeye gönderim zorunluluğu bulunmadığı; direkt işletmeden müşteriye gönderim sağlanabildiği için çoğu zaman bu tarz süreçler için ekstra efor ve zaman harcamak gerekmiyor; çünkü gönderim ve teslimat süreçleri daha kolay ve basit adımlardan oluşuyor.

E-ihracatta gönderim masrafları ve süresi daha düşük olduğu için direkt satıcıdan alıcıya gönderilen ürünlerde teslimin gerçekleşeceği ülkenin gümrükleme vergi muafiyetlerinden yararlanabilirsiniz. Klasik ihracatta ise satıcıdan alıcıya değil; her zaman için işletmeden işletmeye gönderim gerçekleştiği için diğer ülkelerin birbirinden farklı gümrükleme vergi muafiyetlerinden yararlanmak söz konusu olmuyor.

Türkiye ve diğer ülkelerle yapılan anlaşmalar sonucunda bireysel müşterilerin belirli koşullar dahilinde KDV’den muaf olma imkanları bulunuyor. Bunun için dikkat edilmesi gereken kural ise, satın alınan ürünün ya da ürünlerin fiyatıdır. Örneğin; Rusya için 1.000 EUR, Amerika Birleşik Devletleri için 800 USD, Azerbaycan için 500 EUR ve Avrupa Birliği ülkeleri için 22 EUR tutarları aşılmadığında bireysel müşteriler için herhangi bir KDV uygulanmıyor. Böylece bu ülkeler arasındaki ticaret her açıdan çok daha avantajlı bir hâl alıyor.

Klasik ihracatta taşıma yöntemi, taşımaya uygunluk için alınması gereken izinler ve belgeler, nakliyat süreci, ürünlerin sorunsuz şekilde teslimi ve benzeri gibi komplike ve efor gerektiren birçok ayrıntı bulunuyor. E-ihracatta ise temel olarak iki taşıma seçeneği mevcut: Delivered Duty Paid (DDP) ve Delivered Duty Unpaid (DDU). DDP gümrük vergileri ödenmiş teslimat anlamına gelirken; DDU ise gümrük vergilerinin karşı tarafa yani müşteriye fatura edildiği taşıma şekline deniyor.

Neden E-İhracat Yapmalısınız?

E-ihracat, günümüzün popüler ticareti türüdür. E-ihracat nedir sorusuna bir de şu cevabı verebiliriz; mikro ihracat, e-ticaret ve müşterinin kesişim noktasıdır. E-ihracat, ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) kapsamında yapılır. E-ihracat doğrudan bireysel müşteriye satış türüdür. Bu sebeple bireysel müşteriler adına KDV’siz fatura düzenlenebilir. Ayrıca, ihracatta sağlanan KDV iadesinden faydalanmak mümkündür. Aynı zamanda, bankalar ve devlet tarafından sunulan kredilerden ve teşviklerinden faydalanılabilir.

E-ihracat, doğru bir pazarda doğru ürünler pazarlanabilirse oldukça kârlı bir ticaret türüdür. Bunun için hedef kitle ve pazar analizlerinin doğru yapılması gerekir. Herhangi bir ülkedeki bireysel müşterilere ürün satmaya imkan veren e-ihracat, bireylere, şirketlere ve ülke ekonomisine finansal katkı sağlar.

E-ihracat yapmak için aşağıdaki sebepler yeterli olacaktır;

 • E-ihracat, iç piyasalardaki dalgalanmaları aşarak dış pazarlara açılmayı sağlar.
 • Siparişlerin tutarları iç piyasaya göre daha yükse olduğu için kârı arttırır.
 • Daha büyük ihracatlar için temel oluşturur.
 • İç piyasadaki rekabet ortamında avantajlı konum sağlar.
 • Firmalar için iyi bir imaj ve olumlu algı doğurur.
 • Devlet teşvikleri sayesinde maliyetler azaltılabilir. İhracat için sunulan tüm teşviklerden ve muafiyetlerden faydalanılabilir.
 • Klasik ticaretin katı kurallarından kurtulmak mümkün olur.
 • Yeni pazarlar yeni ürünler ve yeni stratejiler ortaya çıkarır.
 • E-ihracatta KDV’siz fatura düzenlenebilir ve KDV iadesi alınabilir.
 • B2C gümrükleme vergi muafiyetleri geçerlidir.
 • Ülkeler arası ikili ticaret ve gümrük anlaşmalarından faydalanılabilir.
 • İş süreçleri ve iş takibi gibi süreçler otomatik bir sistemle yetkilendirilmiş taşıyıcılar tarafından yürütülür.
 • Kurallar daha şeffaf ve kolay uygulanabilirdir.
 • Uçtan uca hizmet alabilme olanaklar kolay ve ekonomiktir.
 • Marka tescil sertifikası gerekmez.
 • Belgelerin tercüme edilmesi ve apostil şerhi gibi uygulamalara gerek yoktur.
 • Satıcı ve alıcı şirket karnesi, hijyen sertifikası ve laboratuvar analizi gibi prosedürler gerekmez.

E-İhracata Nasıl Başlamalısınız?

E-ihracat, temel olarak ürünlerin internet aracılığı ile farklı ülkelerdeki müşterilere satmak anlamındadır. “İnternetten ihracat” olarak da tanımlanabilir. Müşteri bulma, ürünleri sergileme, sipariş alma ve sipariş teslimi gibi süreçler internet üzerinden yapılıyor. E-ihracat nedir sorusunun ardından e-ihracata nasıl başlanır sorusunun cevabına bakalım!

E-ihracat,  iki farklı şekilde yapılabilir. Sizin için en uygun olan yöntemi seçebilirsiniz. Sektörünüze en uygun olan e-ihracat yöntemini seçerek işe başlayabilirsiniz. İlk yöntem; yaygın e-ihracat sitelerinde satış yapmaktır. Yeni başlayanlar daha kolay, hızlı ve masrafsız e-ihracat yöntemidir.

Türkiye’deki mağaza temelli e-ticaret sitelerinin (N11, Gittigidiyor gibi) muadilleri yurt dışında da bulunuyor. Bu platformlar sayesinde dünyanın dört bir yanındaki gün milyonlarca insana ulaşabilirsiniz. Dünya devi e-ihracat siteleri şunlardır; eBay, Amazon, Etsy.

eBay ve Amazon, dünyanın en büyük iki alışveriş sitesi. Binlerce mağaza milyonlarca insana bu siteler aracılığı ile satış yapıyor. Etsy ise, dünyanın en büyük üçüncü alışveriş devi. Bu site aracılığı ile seri üretim ve fabrikasyon olmayan el yapımı ürünler, antika ve koleksiyon ürünler e-ihracat yoluyla satılabiliyor. E-ihracat sitelerinde hesap açarak satış yapmaya başlayabilirsiniz. Tüm işlemler için yapılan masraflar, klasik ihracat prosedürleri ile kıyaslanamayacak kadar azdır.

E-ihracata başlamak için kendi web sitenizi de açabilirsiniz. Kurumsal bir kimlikle açtığınız web sitesi ile ürünlerinizi sergileyebilir, kendinize özgü satış ve müşteri stratejileri belirleyebilirsiniz. Kendi web sitenize müşteri çekmek için arama motoru optimizasyonu (SEO) gibi bazı araçlara ihtiyacınız olacak. Bunun için de uzmanlardan destek almalısınız. Ayrıca, dijital platformlarda yayınlamak üzere reklam bütçesi ayırmalısınız.

Tüm bunlarla birlikte yeni başlayanlar için risksiz ve az masraflı e-ihracat yönteminin e-ihracat siteleri olduğunu belirtelim. E-ihracat sitelerini seçseniz bir ENA gibi e-ihracat eğitimi ve e-ihracat danışma hizmetleri sunan firmalardan destek almanızı öneririz. ENA, e-ihracat nedir sorusunun tam cevabının bulunduğu platformdur!

E-ihracat Teşviklerinden, Muafiyetlerinden ve Devlet Desteklerinden Yararlanabilir miyim?

E-ihracat nedir sorusu ile yola çıkan her şirket, e-ihracat teşviklerinden, muafiyetlerinden ve devlet desteklerinden yararlanabilir. E-ihracat, mikro ihracattır. Verimlilik içeren bir ticaret türü olan e-ihracatın en büyük avantajlarından biri de devletlerin sağladığı muafiyetler ve teşviklerdir. Bu teşvikler ve muafiyetler, diğer ihracat türlerine göre daha fazladır.

E-ihracat yapan gümrük vergisi ve yurt dışı KDV muafiyetlerinden faydalanabilir. Bu muafiyetler, ülkelere göre değişebilir. Ülkelerin gümrük vergisi muafiyetleri için gönderi miktarları farklılık gösterir. E-ihracat yapanlar bireysel müşteri adına KDV’siz fatura kesebilir. Ayrıca, ihracata yönelik KDV iadesi avantajından da faydalanabilirler. Ayrıca, özel bankaların ihracatçı kredileri, devletin sağladığı özel teşvik kredileri gibi ihracatçılara yönelik teşviklerinden de yararlanmak mümkündür.

B2C Siparişlerde Gümrük Vergisi Muafiyetleri Nelerdir?

İşletmeden tüketiciye (B2C) e-ihracat, bazı teşviklerle yapılabilir. Bunlardan en önemlisi gümrük vergisi muafiyetleridir. Birçok ülke, B2C siparişlerinde gümrük vergisi muafiyeti uyguluyor. Gümrük vergisi muafiyeti için sadece Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) oluşturulması yeterli oluyor.

Bazı ülkelerin B2C gümrük vergisi muafiyetleri şunlardır;

 • Avrupa Birliği ülkelerinde hazır giyim kategorisindeki ürünlerde 22 euroya kadar gönderiler için gümrük vergisi ve KDV almıyor.
 • Rusya’ya gönderilen sipariş tutarı 1.000 euroyu geçmeyen ürün grupları gümrük vergisi ve yurt dışı KDV’den muaf tutuluyor. Rusya, özellikle kürk ve deri gibi ürünlerde gümrük vergisi muafiyetleri sunuyor.
 • Ukrayna, 150 euroya kadar gönderiler için gümrük vergisi ve KDV muafiyeti uyguluyor.
 • Amerika’ya gönderilen 800 dolara kadar olan e-ihracat gönderileri, gümrük vergisi ve yurt dışı KDV’den muaf tutuluyor.
 • Azerbaycan, aylık 500 euro altındaki siparişler için gümrük vergisi ve KDV muafiyeti uyguluyor.
 • Körfez ülkelerinde 270 dolar altındaki siparişler gümrük vergisi ve KDV’de muaf tutuluyor.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Nedir?

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) veya “HS Code”, Dünya Gümrük Örgütü tarafından ticarete konu eşyanın sınıflandırılması için uluslararası numaralandırma sistemidir. Başka bir ifade ile gümrük tarifesidir. Uluslararası ticarete konu olan ürünlerin rakamlarla ifade edilmesine yönelik bir sistemdir.

Gümrük tarife cetvelinde yer alan ürünler 12 hanede tanımlanır. Bu numaranın ilk 6 hanesi, uluslararası standart pozisyondur. Yani ilk 6 hane, bir GTİP numarasıdır ve dünyadaki her ülkede aynı ürünü temsil eder. İlk 6’dan sonraki rakamlar, ülkelerin kullanımlarına göre farklılık gösterir.

GTİP kodu, dünyada 200’den fazla ülkede kullanılmaktadır. Dünyadaki 5 binden fazla ürünü kapsayan GTİP kodu, kota kontrollerinden ticaret politikalarına kadar birçok konuda istatistik tutmayı sağlayan pratik bir kodlamadır. GTİP kodu, ihraç edilecek ürünün lojistik ve gümrük evrakları, vergi düzenleme evrakları ve teşvik ve muafiyet evrakları ve pazar araştırmaları gibi birçok yerde kullanılır.

Türkiye’de ürünler, 12 haneli kodla sınıflandırılır. Türkiye, Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşması çerçevesinde AB ülkelerindeki gibi 8’li bazda kodlar kullanmaktadır.

Türkiye’deki kodlama sistemi şöyledir;

 • İlk 4 rakam eşyanın pozisyon numarası,
 • İlk 6 rakam Dünya Gümrük Örgütü üyesi ülkelerin kullandığı Armonize Sistem Nomanklatür kodu,
 • 7-8’inci rakamlar, AB ülkeleri Kombine Nomanklatür kodu,
 • 9-10’uncu rakamlar vergi uygulamalarına göre pozisyon kodları,